Boolware

Boolware logo Boolware

Boolware är ett sökverktyg som med fördel används för att på ett effektivt och flexibelt sätt söka fram relevant information ur de flesta förekommande datakällor som flertalet relationsdatabaser, filsystem etc. Genom dess kraftfulla indexeringsfunktioner ges möjlighet till blixtsnabb avancerad återsökning, navigering, matchning och beräkning av den indexerade informationen och resultatet blir att mycket hög relevans uppnås genom utökad sökfunktionalitet och möjligheten att kombinera dessa vid sökning.

Boolware är en paketerad lösning med väl definierade och standardiserade gränssnitt där man med enkla inställningsmöjligheter anpassar verktyget till tillämpningen och inte tvärt om.

Mycket funktionalitet finns färdigt och inbyggt i sökverktyget vilket möjliggör mycket snabb implementering och avsevärt förkortade ledtider vid nytutveckling och tillägg av funktioner allteftersom nya krav tillkommer från såväl marknad som användare. Resultat som snabbt kan omsättas i värdefulla resurs- och kostnadsbesparingar samt inte minst ökad kundnytta vilket är något som kan verifieras av flertalet av våra kunder.

Boolware lanserades i en första version i början av 2000-talet och är idag en väl beprövad stabil produkt som utvecklas kontinuerligt med strävan till ständiga förbättringar.

Vid leverans ingår en demoapplikation som gör att det går mycket snabbt att komma igång.

Boolware går att köra i såväl Windows som Linux-miljöer med optimal prestanda och skalbarhet.

Produktöversikt (PDF)

Klicka här för att komma till sidan för dokumentation

Boka vår kostnadsfria utvärdering!