En ny Boolware version är nu lanserad.


Nu är det enklare än någonsin att endast peka ut vilken information som skall indexeras och göras sökbar. Efter en intensiv vidareutvecklingsfas av Boolware systemet har nu en ny version lanserats. Denna version stödjer ett automatiserat stöd för textextrahering via Tika, Multicast för att skicka data mellan flera noder i ett kluster på effektivast möjliga sätt, stöd för att använda IPV6/DNS-namn fullt ut i ett kluster m.m.

Boka vår kostnadsfria utvärdering!