Etiska regler på forumet

Etiska regler på forumet

E-post och inlägg i forumet ska följa normal etik och moral. Uppträd på ett korrekt, artigt och ärligt sätt. Respektera andra användare, undvik kränkande samt anklagelser mot andra medlemmar i detta forum. Bemöda dig om att inte använda ett språkbruk, ord, eller något annat som av andra kan uppfattas som stötande. Som medlem av detta forum är du ansvarig för att följa dessa etiska regler.

Boka vår kostnadsfria utvärdering!