Unimatch

Etiska regler på forumet

E-post och inlägg i forumet ska följa normal etik och moral. Uppträd på ett korrekt, artigt och ärligt sätt. Respektera andra användare, undvik kränkande samt anklagelser mot andra medlemmar i detta forum. Bemöda dig om att inte använda ett språkbruk, ord, eller något annat som av andra kan uppfattas som stötande. Som medlem av detta forum är du ansvarig för att följa dessa etiska regler.

Ethical rules in this forum

Emails and posts in the conference system shall follow normal ethics and morality. We expect you to behave proper, polite and trustworthy. Respect other users, avoid insulting and accusations against other members of this forum as well as a use of language, words, or anything else that others may perceive as offensive. As a member of this forum you are responsible to comply with these ethical rules.


Vänligen logga in alternativt registrera dig för att se innehållet.   

Boka vår kostnadsfria utvärdering!