Integritetspolicy & villkor

Integritetspolicy och villkor
Välkommen till Softbool AB:s webbplats. Vi hoppas att du hittar värdefull information om oss här. Vi tycker att personlig integritet är viktigt och strävar efter att bara samla in och lagra den information som är nödvändig för våra affärsrelationer med våra kunder och affärskontakter.

Personuppgifter
Softbool AB registrerar och behandlar i vissa fall kunders och affärskontakters personuppgifter. Då Softbool AB behandlar personuppgifter sker detta i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning GDPR. Softbool AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifterna. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som direkt eller indirekt lämnats till oss genom registrering på vår webbplats eller genom att posta, mejla, sms:a eller ringa till oss med en intresseanmälan. Det vi vill samla in om dig är namn, adress- och telefonuppgifter, eventuellt organisationsnummer, e-post, befattning samt övrig information vi behöver för att kunna ha en affärsrelation.

Syfte
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Vi använder informationen för följande:

  • Administrera det du köper av oss samt att fullgöra våra avtal med dig,
  • Marknadsföringsändamål där dina uppgifter används i syfte att kunna erbjuda dig andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Softbool AB och eventuella samarbetspartners,
  • Direkt marknadsföring kan komma att göras via telefon, skickas till din e-postadress eller via sms till dig.

Du har rätt att tacka nej till all marknadsföring från oss genom att skriva till Softbool AB, Danmarksgatan 46, 164 40 Kista eller mejla till: info@softbool.com

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, om du önskar rätta, komplettera eller radera en personuppgift, kontakta oss på adressen ovan.

Du har också rätt att en gång om året utan kostnad få veta vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Om du vill ha ett sådant utdrag, skicka en skriftlig förfrågan till oss på adressen ovan. Vi kommer inte att distribuera dina uppgifter till någon annan om vi inte är skyldiga enligt lag att göra så. Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Datainspektionen.

Säkerhet
Vi ser till att din information är säker. Vi har infört rimliga elektroniska och administrativa åtgärder för att se till att din information lagras på ett säkert sätt.

Gallring av uppgifter
Softbool AB sparar dina personuppgifter under fem (5) år efter det att vår relation med dig har upphört. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella samt att ta bort inaktuella och på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Övriga villkor
Denna webbplats är en ren informationssida som du använder på egen risk och under eget ansvar. Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Softbool AB strävar efter hög kvalitet och funktionalitet på denna webbplats men kan inte ge en garanti för prestanda, aktualitet, fullständighet, lämplighet och riktighet för informationen.

Användning av cookies
Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad cookies används till och hur cookies kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare lokalt på din dator. Syftet med att använda cookies på vår webbplats är:

  • för att låta systemet känna igen återkommande användare för att i sin tur kunna underlätta användningen av vår webbplats.
  • för att kunna utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå hur den används.

Du kan radera cookies från din hårddisk när som helst, men detta gör att dina personliga inställningar försvinner.

Du kan också ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas på din hårddisk. Detta försämrar dock funktionaliteten på vissa webbsidor, kan förhindra tillgång till vissa forumsidor och göra att visst innehåll och vissa funktioner inte är tillgängliga.