Safe Information Group förlänger avtalet ytterligare.


Safe Information Group förlänger det existerande licensavtalet för sökmotorn Boolware ytterligare.