Safe Information Group utökar samarbetet med Softbool


Safe Information Group använder framgångsrikt sökmotorn Boolware för sina digitala sök- och kreditupplysningstjänster i flertalet länder och utökar nu samarbetet genom att teckna ett globalt licensavtal med Softbool.

Boka vår kostnadsfria utvärdering!