Godkänd som leverantör till offentlig sektor


Kammarkollegiet har godkänt Softbool som leverantör till den offentliga sektorn. Detta sker genom Softbools samarbetsavtal med Fujitsu som har avtal med Kammarkollegiet benämnt ”Licensförsörjning 2010”.

Boka vår kostnadsfria utvärdering!