Unimatch

Unimatch  logo Unimatch

Sök är i många fall intimt förknippat med matchning av information, För detta ändamål har vi tagit fram en produkt som går under namnet Unimatch. Produkten är en webbaserad plattform, baserad på Boolware, som skapar effektiva processer för matchning och registertvätt av data (data cleansing).

Med hjälp av inbyggda guider och steg för steg process, är det enkelt att skapa och hantera olika matchningsprofiler och sedan koppla dessa till olika användare och till olika Boolware flöden vilka innehåller de specifikt utvecklade regel- och matchningslogiker som skall användas vid matchning och registertvätt.

När ett Boolware flöde för matchning väl är utvecklat och en matchningsprofil i Unimatch är definierad kan man ladda upp datafilen som ska matchas och därefter starta ett matchningsjobb, antingen manuellt eller genom att schemalägga starten till en senare tidpunkt. Via det webbaserade gränssnittet kan man övervaka matchningsjobben och få statistik hur matchningsjobben fortlöper.

Poster som eventuellt inte kan matchas med automatik men som ändå sannolikt bedöms att kunna utgöra en match, s.k. kandidater, kan granskas manuellt direkt i programmet och därefter klassificeras som en match eller icke match.

Unimatch går att köra i såväl Windows som Linux-miljöer med optimal prestanda och skalbarhet.

Klicka här för att komma till sidan för dokumentation

Boka vår kostnadsfria utvärdering!