Ytterligare avtal signerat med UC AB


Inom UC används idag Boolware för olika typer av sökbaserade tjänster som datatvätt, registervård och sökning i person och eller företagsdatabaser.

UC har nu, efter en praktisk jämförelse mellan Boolware och Elasticsearch, beslutat att för sökbaserade tjänster primärt använda Boolware. UC utökar därmed användningen av Boolware och har därför signerat ytterligare avtal om licens- och utvecklarstöd med Softbool.

UC är en av sveriges största leverantörer av företags- och kreditinformation. UC levererar rapporter som underlag till mer än 10 miljoner kredit- och kommersiella beslut årligen.

Boka vår kostnadsfria utvärdering!